Hvordan lese statistikk fra websidene?


Inkludert i alle webpakkene til Active ISP er det med verktøy som automatisk genererer statistikker
over besøket i forskjellige former.

Her følger en kort innføring i hvordan du får noe fornuftig ut av disse sidene.

Statistikk Ative ISP

Før du starter må du ha din brukerid og passord som du finner i e-posten eller faksen
du fikk fra ActiveISP da kontoen hos dem ble opprettet. Det står vanligvis i dette formatet på mailen:

    
---------------------------------------
WEB - WEB - WEB - WEB - WEB - WEB - WEB
---------------------------------------
Din Web server og midlertidige web
adresse er:
dittdomenenavn.no.pub.activeisp.com
Det kan ta 2-3 timer før adressen er 
gyldig på internett.

Denne adressen benyttes til å legge
ut dine web sider. Samme adresse benyttes
som server/host i FTP eller Frontpage.

Din login er: u000xxxxx
Ditt passord er: ******   
    

Når disse opplysningene foreligger, kan du koble deg opp til internett, og gå til adressen:

www.dittdomenenavn.no/cp

Denne katalogen “/cp” står for Control Panel – Kontrollpanel. Her kan du også endre konfigurasjonen
av webserveren, noe vi ikke skal se mer på nå.

Når du har skrevet inn denne adressen, vil du få opp denne dialogboksen på skjermen din:


Her legger du inn din login og ditt passord som står i e-posten/faksen du fikk
og trykker på OK-knappen.

Nå kommer du til Kontrollpanelet til websidene dine. Her trykker du på “Statistics” symbolet
(se bilde).

For å komme inn på statistikksidene må du taste inn loginnavn og passord en gang til i et vindu som ser
slik ut:

Når du har gjort dette og trykket OK, vil statistikksidene åpne seg.
På første siden får du automatisk listet statistikken for forrige uke. Her er et lite utkast av det du ser:

Meny

I venstre marg ser du denne menyen.

For å utvide/vise undermenyer, trykk på pluss-tegnet foran hvert
menyvalg.

Under Summaries finner du oversikter over besøkende den siste dagen, uken, og måneden.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!