Eksportere til MPEG2 fra Premiere med LSX-plugin

For å distribuere klipp (under 20min) på CD-ROM for bruk på PC kan en bare eksportere med LSX-pluginen som kommer til syne ved CTRL-M (eksporter prosjekt til Movie).
Her er triksene i kort oppsummering etter en sen kveld

CTRL-M
Velg LSX-MPEG2 plugin
trykk på LOAD...velg en egnet profil som passer
	til dette formålet (ca 4-5Mbps)

No fields er viktig!

Selve trikset for at resultatet skal bli bra, er å høyreklikke på klippet før du gjør dette over og velger video-options -> Fields og velger å deinterlace hele
klippet. Da blir MPEG-resultatet helt uten “striper”.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!