Linux

OS

Install X on Debian Sarge

su
apt get install mdetect read-edid discover
apt-get install x-window-system
aptitude

Software

Brannmur-porter

TV-kort (Hauppauge)

Encodere

Java

WLAN linux

Jeg tenkte å sette opp et WLAN for min server siden kabelnettet mitt hjemme er fullt av brudd. Siden dette for det meste skal fungere som en filserver, må jeg ha 802.11g-standarden (54mb). Følgende kort skal visstnok ha støtte i Debian Linux


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!