Brenne CD i Linux

Før du kan begynne å brenne kataloger og filer må du lage image filer
av dem som senere kan brennes til mediet.

Lage ISO-image

Dette gjøres med programmet mkisofs som må installeres dersom
det ikke finnes på maskinen. Følgende kommando lager et image bestående av
katalogen bilder

mkisofs -r -o bilder.iso bilder/

Denne kommandoen putter alle filene og kataloger som ligger i bilder og
legger de inn i bilder.iso og lager den katalogen som root-nivå.

Brenne ISO-image til platen

Når du har laget et ISO-image, kan du så brenne dette til CD eller DVD-platen
med programmet cdrecord. Før du kan starte brenningen, må du
finne hvilke busadresse som brukes til cd/dvd-brenneren din. Dette gjøres
med kommandoen cdrecord dev=ATA -scanbus (dev=ATA vil si at det
er en ATA-brenner, ikke en SCSI-brenner.

cdrecord -v dev=ATA:1,0,0 -data

That’s it!

Brenne CD on-the-fly

Dersom du bare skal ta backup av en katalog, trenger en ikke å lage
imagefil først, man kan bare kjøre en enkel kommando for å brenne
direkte til disken

mkisofs -r -R -J -l /path-to-dir | cdrecord dev=ATA:1,0,0 -v -

Brenne DVD i Linux

Her må en bruke dvdrecord i stedenfor cdrecord.

Lage ISO-image først:

mkisofs -r -o -J image.iso fil1 fil2 mappe1

Brenne image.iso til disk:

dvdrecord dev=/dev/cdrom speed=4 -v -dao image.iso


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!