Backup ved hjelp av rsync

Scope

Ønsker å ta backup av home-katalogen på min unix-maskin (Max OS X) til en
Linux-maskin via ssh.

Rsync

Ved å bruke unix-kommandoen rsync kan du via ssh synce kataloger
mellom to maskiner.

#!/bin/sh
#
# Dette skriptet kjører nattlig fra cron
# Tar backup av hele hjemmekatalogen minus
#  /Library
#
# 10.02.2006 - Morten Jacobsen
#

rsync -au -e ssh \
/sw/bin/rsync -auv --delete -e ssh \
--include 'mojaco/Library/Mail/*' \
--include 'mojaco/Library/Thunderbird/*' \
--exclude 'mojaco/Library/*' \
--exclude 'mojaco/.Trash/*' \
/Users/mojaco \
user@machine.domain.com:/home/mojaco/backup/rsync_lisa \
> /Users/mojaco/cronscripts/lastlog_rsyncbackup.txt     

Merk at rsync må være installert på begge maskinene.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!