SVN

Scope

Oppsummering og huskeliste for egen bruk av SVN i utviklingsprosjekter.

Opprette repository

Må være root for å opprette repository root$ svnadmin create /home/repositories/projectname

SVN Server (svnserve)

Bruker svnserve som server for repositoriene, har opprettet en egen bruker som kjører denne prosessen samt TRAC (prosjektserveren).

    ssh bongo@servername
    $ svnserve -d -r /home/repositories/

Er i tvil om -r funker som det skal, må bruke full path når en henter repos uansett.

SVN Checkout

Fra en annen maskin (typisk Mac-laptop) kan en sjekke ut koden ved hjelp av SVN over SSH.

Gå til katalogen du ønsker å ha liggende dataene

$ svn co svn+ssh://user@domain.com/home\
    /repositories/bongo bongo

Nå vil brukeren laste ned hele repos fra serveren og opprette
område på din maskin.

SVN update/status/ci

Nå kan du oppdatere kildetreet når du måtte ønske

    $ cd bongo
    $ svn status
    $ svn update
    $ svn ci -m "kommentar om endringene"

Bruk av SVN gjennom tunnel

Dersom webserveren har sperret all trafikk ut (ssh, rsh, ftp, etc) må vi opprette en remote-tunnel ved innlogging slik at svn co svn+ssh://user@domain.com/home/repositories/project project går via en høy port (eks 2200) som er satt opp reversed gjennom ssh-sesjonen.

For å få til dette må du editere .subversion/config på webserveren. Finn denne linjen og sett den slik:

ssh = $SVN_SSH ssh -p2200

Dersom du da logger inn via ssh med følgende kommando: ssh -R 2200:SVNSERVER:22 user@WEBSERVER skal det fungerer på å sjekke ut prosjektet fra webserveren med kommandoen svn co svn+ssh://user@localhost/home/repositories/project project

TRAC – oppsett og server

Opprettet prosjektet med

    ssh bongo@SERVERNAME
    $ trac-admin /home/bongo/trac/bongo_project_env initenv

Så kan du starte serveren med kommandoen

    $ tracd --port 8000 /home/bongo/trac/bongo_project_env

Nå vil prosjektet være tilgjengelig via

http://SERVERNAME:8000/bongo_project_env

And thats it….a perfectly good developer box

Mer om SVN


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!